Hvor kan du få hjælp?

Der findes mange steder for ensomme unge over hele landet, f.eks. frivillige organisationer, ungekontakter eller ungdomshuse. Her kan du møde andre unge i samme situation som dig.

Ensom ung er en del af Ungdommens Røde Kors.

Find dem her: www.ensomung.dk

Ventilen er en frivillig organisation med mødesteder for unge ensomme.

Find dem her: www.ventilen.dk

LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Find dem her: www.lmsos.dk

Angstforeningen er en frivillig organisation, der støtter børn, unge, forældre og fagpersoner.

Find dem her: www.angstforeningen.dk

Studenterrådgivningen er til for dig, der studerer.

Find dem her: www.srg.dk